Interview architecten

EEN CREATIEVE ALLIANTIE

De architectuur van Greenville is het resultaat van een intense samenwerking. Drie architectenbureaus en een landschapsarchitect bundelden de krachten: hun gedeelde visie leidde tot een ontwerp dat eigentijds én tijdloos is, veel ruimte biedt aan haar bewoners en perféct in haar omgeving past.

Bert Dirrix

Bert Dirrix, oprichter van architectenbureau diederendirrix, coördineerde de samenwerking tussen de drie bureaus. “Voordat de drie bureaus begonnen aan het ontwerp, formuleerden we eerst een gezamenlijke visie op het project. We stelden dat we een ontwerp wilden opleveren dat echt ánders dan anders was. Het gebouw moest een klassieke eenvoud uitstralen, maar wel allure bezitten. We wilden een kloek gebouw neerzetten, opgetrokken uit robuuste bakstenen, vol reliëf en met een herkenbare plint. Door die gedeelde visie konden we een gebouw ontwerpen waarin iedere architect zijn creativiteit kwijt kon, terwijl de afzonderlijke stijlen toch heel goed bij elkaar blijven passen.

 

“Greenville is geen standaard appartementencomplex”

 

En dat is goed gelukt: je ziet onderscheid in drie stijlopvattingen maar Greenville is toch een prachtig geheel.”

“Greenville is geen standaard appartementencomplex, met eenduidige gevels en een centrale, anonieme entree. Integendeel. Greenville is een gebouw met verschillende ontsluitingen, diversiteit in woningaanbod en met veel mogelijkheden tot ontmoetingen met andere mensen.

On-Nederlands, eigenlijk. We hebben ons dan ook duidelijk laten inspireren door woonsituaties zoals je die in Mediterrane streken tegenkomt: open, divers en rustig. Die inspiratie zie je ook weer terug in de architectuur: de kleuren wit, terra en groen spelen een belangrijke rol in het visueel ontwerp.”

Jacques Brouwer

Jacques Brouwer, eigenaar van Bedaux de Brouwer Architecten, kijkt tevreden terug op het gezamenlijke ontwerpproces waaruit Greenville ontstond. “Het is een groot voorrecht om in een alliantie samen te werken met deze gerespecteerde collega’s. We delen een diepere interesse voor ons vak. Die gezamenlijke passie leidde tot dit unieke woongebouw.”

 

“Van bovenaf gezien is het gebouw een hoofdletter E”

 

“De omgeving was een belangrijke inspiratiebron voor de totstandkoming van het ontwerp. In tegenstelling tot veel woongebouwen is Greenville niet een massief blok geworden. En dat is geen toeval. Van bovenaf gezien is het gebouw een hoofdletter E, met twee half omsloten binnentuinen. Doordat het gebouw als het ware opengemaakt is aan een kant, wordt het groen onderdeel van het ontwerp. Dat zie je niet vaak tegenwoordig.

De hoogteverschillen in het landschap – bijvoorbeeld daar waar het talud omhoog plooit – daagden ons uit om het gebouw een gestaffeld karakter te geven. De gestapelde terrassen aan de ene kant en de stadswoningen met hun hoge pui aan de andere kant geven het gebouw een hele bijzondere uitstraling.”

Geert Bosch

Geert Bosch van Hilberink Bosch Architecten herinnert zich nog goed hoe het ontwerp tot stand kwam. “De initiële uitvraag was anders dan wij ons voorstelden. In de plannen was er sprake van een besloten, massief bouwblok. Kijkend naar de omgeving zagen wij andere mogelijkheden: enerzijds is er de stedelijke situatie, anderzijds is er een parkachtige setting. In een aantal brainstormsessies ontstond het idee om het gebouw letterlijk twee gezichten te geven. We hebben dus eigenlijk iets ontworpen dat afweek van de vraag. Dat was best even spannend, maar we zijn heel erg blij dat ons plan doorgang kreeg.”

 

“Wie hier woont is echt een onderdeel van de stad”

 

 “De twee gezichten van Greenville zijn letterlijk zichtbaar. Het is, als het ware, een gebouw met een Januskop. Aan de kant van de Romestraat zie je een gebouw met een klassieke, stedelijke uitstraling: een woonlaag, een plint en een kroon. Anders dan bij andere appartementengebouwen heeft Greenville veel deuren direct aan de straat. Als je hier woont, ben je dus ook echt een onderdeel van de stad. Er is veel gelegenheid om buiten elkaar tegen te komen. Aan de andere zijde laat Greenville een heel ander gezicht zien. Het gebouw glooit mee met het landschap en klimt als een grote trap omhoog. En die trap is groen, door de veelheid aan tuinen, terrassen, binnentuinen en het park. Dat is echt uniek in Nederland.”